Farské oznamy na 3. nedeľu v období cenz rok. – 21. 1. 2024

  1. Dnes je nedeľa Božieho slova. O 15.00 dnes bude miništrantské stretko v Salezku.
  2. V pondelok začína deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Bude aj večerná sv. omša o 18.30.
  3. Vo štvrtok začal tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Mottom tohtoročného týždňa je „Milovať budeš Pána, svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého“. Zakončenie tohto týždňa, ktoré bude v stredu 25. januára.
  4. Od piatka do nedele bude v našom kostole modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunita Útecha. Program je na nástenke.
  5. Všetkých vás srdečne pozývame na obľúbený Saleziánsky ples. Uskutoční sa januára(sobota) v jedálni ŠD UMB o 19.00 h. Cena vstupenky je 50,- € na osobu. Vstupenku si môžete kúpiť prostredníctvom elektronického formulára TU. Viac na plagáte.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1. Upratovanie bude v pondelok o 16.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka bl. Laury Vicuňovej, dievčaťa.

V stredu je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna saleziánov.

Vo štvrtok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.

V piatok je spomienka sv. Timoteja a Títa, apoštolov.

Budúca nedeľa je štvrtá nedeľa v cezročnom období.