4. deň – Šatka čistoty

V noci zo 14. na 15. júna 1861 sa donovi Boscovi snívalo, že sa nachádza na šírej rovine. Bol tam krásny palác s veľkými terasami a rozsiahlym námestím. Na rohu námestia stála Pani obklopená množstvom chlapcov a rozdávala im šatky. Len čo si šatku prevzali, vyšplhali sa na dlhú terasu. Don Bosco podišiel k Panej.

– Nikdy ju nerozprestieraj, keď fúka vietor, a ak ťa veterné počasie prekvapí, rýchlo sa otoč doprava. Nikdy nie doľava! – opakovala Pani každému pri podávaní šatky.

Keď už všetci chlapci mali v rukách svoju šatku, jeden po druhom ju začali vystierať. Don Bosco videl, že je nádherne vyzdobená. Bola široká, pretkávaná zlatom a na nej vyšité slová: REGINA VIRTUTUM (Kráľovná čností). Zrazu sa zdvihol silný vietor. Niektorí si šatku poskladali, iní sa obrátili napravo a ďalší zase naľavo. Začala sa strašná búrka, padali krúpy a veľké snehové vločky. Šatky, ktoré chlapci držali rozprestreté, silný ľadovec, voda a sneh zakrátko roztrhali. Zostali samá diera, stratili svoju krásu. Don Bosco zosmutnel, zvlášť keď medzi mladými spoznal aj chlapcov zo svojho oratória. Ale teraz dajme slovo jemu:

„Išiel som teda za tou Paňou, čo rozdávala šatky. Boli tam nejakí ľudia, nuž som sa ich spýtal:
– Môžete mi povedať, čo to všetko znamená?

Pani mi odvetila: – Nevidel si, čo bolo napísané na šatke?

– Videl, Regina virtutum.

– Títo mladí vystavili čnosť čistoty vetru pokušení. Chlapci, ktorí hneď skryli šatku, ušli pred pokušením, tí, čo sa obrátili na pravú stranu, v pokušení hľadali pomoc pri Pánovi. Ostatní, ktorí šatku nechali rozprestretú, padli do hriechu.  Keď som videl, koľko chlapcov si zachovalo čnosť čistoty, horko som zaplakal.

Neznepokojuj sa, – pokračovala Pani, – poď sa pozrieť!

Zadíval som sa na šatky chlapcov, ktorí sa otočili doprava. Boli užšie, ale opravené a obšité. Pani mi povedala: Tie patria tým, ktorí stratili najkrajšiu čnosť, ale po svätej spovedi napravili svoj život. Ostatní, čo nič neurobili, žijú v hriechu a hrozí im, že budú zatratení“.

Myšlienka: Často krát sa aj naša šatka trháí, a ostáva deravá. Nebojme sa poprosiť Pána o odpustenie a šancu  premeniť svoj život k lepšiemu. Aby aj naše šatky boli opravené a príkladom nášho života sme napomáhali druhým opravovať svoje roztrhané šatky.

3x Zdravas Mária