Slovenskí a českí školitelia Orientačných dní sa stretli vo Fryštáku

Počas druhého októbrového víkendu sa v malom mestečku Fryšták neďaleko Zlína
stretla skupina nadšených školiteľov Orientačných dní. Spoločne strávili víkend plný
inšpirácie a výmeny skúsenosti. Z nášho Salezka sa stretnutia zúčastnili štyria školitelia.

Skúsená a nadšená partia školiteľov vyskúšala nové aktivity, ktoré môžu v budúcnosti použiť na kurzoch so žiakmi, no mali priestor aj na diskusiu. Vrcholom stretnutia bolo stretnutie so psychologičkou a vzájomné zdieľanie skúseností z konkrétnych kurzov.

Školitelia diskutovali o rôznych problémoch, trendoch či patologických javoch s ktorými prichádzajú žiaci na jednotlivé kurzy. Utvrdili sa v tom, že nevyhnutnosťou je dobre poznať svoje kompetencie, pracovať ako tím a stavať na tom, v čom sú dobrí a čo je cieľom kurzov.

DIS – Dům Ignáce Stuchlého je prvý saleziánsky dom v Českej republike, ktorý založil
prvý český salezián Ignác Stuchlý. V dome žije saleziánska komunita a hlavnou činnosťou DIS-u sú už od roku 1999 kurzy Orientačné dni. Celý dom má bohatú históriu a dýcha atmosférou Orientačných dní a pre našich školiteľov z Banskej Bystrice je celé dielo vo Fryštáku veľkou inšpiráciou. Práve vďaka otvorenosti a štedrosti priateľov z Fryštáku sa podarilo rozbehnúť tento úžasný projekt aj v Salezku.

Paulína Mäsiarová

Fotogaléria

14. - 15. 10. 2023

dátum

Fryšták

miesto

Samuel Šnek

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.