Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 5. 11. 2023

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  2. omša bude aj v pondelok o 18.30. Povzbudzujeme k modlitbe za duše v očistci na cintoríne a sv. prijímaniu.
  3. Vzadu, v predsieni kostola, sú lístky s menami detí, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie. Kto budete chcieť, môžete si zobrať a sprevádzať toto dieťa modlitbou.
  4. Otvárame prípravu na sviatosť birmovania pre dospelých. Dospelí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a chceli by začať prípravu, nech sa prihlásia v sakristii.
  5. Pripravujeme hudobný večer pre všetkých v nedeľu 19.11. o 16:00 (cca do 18:00). Môžete prispieť aj do programu. Prihlásiť sa môže každý, kto si chce pripraviť spevácke/hudobné číslo. formou dotazníku, na tomto linku do 13.11.
  6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kotol do kostola. Odhadovaná cena je 4000 eur.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č.2.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.

V piatok je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

V sobotu je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.

Budúca nedeľa je 32. nedeľa v cezročnom období.