Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok – 15. 10. 2023

  1. V stredu vás Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva zapojiť sa do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Deti na celom svete sa budú modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Spoločne sa budeme modliť po večernej sv. omši o 19.00 v kostole.
  2. Budúcu nedeľu 22.10. pozývame všetkých miništrantov, aj tých, ktorí by chceli miništrovať na miništrantské stretnutie o 15.00. hod. v Salezku.
  3. Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Bude zbierka na misie.
  4. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa.

V stredu je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

Budúca nedeľa je 29. nedeľa v cezročnom období.