Orientačné dni majú za sebou ďalší úspešný rok

Kým v našom stredisku už naplno bežia letné akcie, nášmu tímu Orientačných dní prináleží trošičku si vydýchnuť, zhodnotiť a zosumarizovať, a pochváliť sa s úspešným zvládnutím ďalšieho, už siedmeho školského roka. Aby ste teda verili, že je čím sa chváliť, prinášame vám stručný prehľad aktivít Orientačných dní v školskom roku 2022/23.

Už počas minulých prázdnin dostal projekt novú posilu. Podarilo sa zamestnať na plný úväzok nového zamestnanca – Štefana Masiča, ktorý do chodu projektu nielen prispieval svojou neúnavnou prácou, ale počas ôsmich víkendov stihol absolvovať dve školenia. Jedným z nich bolo školenie Saleziánskych preventistov a druhým, ktoré absolvoval spolu s externým školiteľom Tomášom Štrbom, bol certifikovaný výcvik Metód zážitkovej pedagogiky Prázdninovej školy Lipnice.

Tento rok sa taktiež podarilo nadviazať spoluprácu s poslednou školou na našom sídlisku Sásová – so ZŠ Ďumbierska. Okrem nej medzi školami, s ktorými spolupracujeme, pribudli aj dve ďalšie školy z BB a jej okolia, a to ZŠ Moskovská a ZŠ Badín. Celkovo tak kurzy OD absolvovalo v školskom roku 2022/23 491 žiakov z deviatich škôl.

Koncom marca sme mali dôvod na oslavu. Uskutočnil sa totiž jubilejný stý kurz od začiatku projektu v Banskej Bystrici. Momentálne máme celkovo na konte 110 kurzov, a ich ponuku stále rozširujeme podľa potrieb konkrétnych tried. Okrem 21 klasických trojdňových kurzov v posledných mesiacoch reagovali aj na požiadavku vytvorenia dvoch jednodňových kurzov ako alternatívu triednych výletov. Koncom prázdnin sa chystá ešte jeden nie celkom tradičný kurz, tentokrát určený pre učiteľský kolektív KGŠM.

Nesmieme, samozrejme, opomenúť ani Rodičko – podporný vzdelávací projekt pre rodičov, vychovávateľov a všetkých, ktorí pracujú s mládežou. Toto bol už tretí ročník tohto programu a od septembra ste mohli sledovať a zapojiť sa do streamovania ôsmich tém spracovaných a podaných odborníkmi na každú z nich, ako napríklad 7 pilierov spokojného manželstva, Poruchy príjmu potravy, Straty v živote dieťaťa alebo Závislosti a rodina. Konečne bolo možné zorganizovať aj vianočný špeciál s názvom Ako sa nezblázniť zo sviatkov, ktorý sa konal krátko pred Vianocami po prvýkrát naživo a bez obmedzení v našom Salezku.

V neposlednom rade chceme srdečne poďakovať všetkým vám, ktorí ste nás podporovali aj tento školský rok a máte veľký podiel na chode tohto projektu. Bez vás by to nešlo. Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok, ktorý, veríme, že prinesie neopakovateľné zážitky pre všetky triedy, ktoré k nám prídu. Pre tých, ktorí k nám z rôznych dôvodov nebudú môcť prísť sa tiež nemusia báť. Chystáme ďalšie novinky, na ktoré sa budete môcť tešiť všetci.

Alžbeta Masičová

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.