OZNAMY NA 18. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august a zároveň sviatok Premenenia Pána. Popoludní o 15:00 bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  2. Na budúci týždeň upratuje skupina č.3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Dominika, kňaza.

V sobotu je sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.

Vo štvrtok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

V piatok je spomienka sv. Kláry, panny.

Budúca nedeľa je 19. nedeľa v cezročnom období.