Farské oznamy na 9. nedeľu v období cez rok – 4. 6. 2023

  1. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. Omše v našom kostole budú ráno o 7.00 a popoludní o 17.00 a 18.30.
  2. Procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou bude s otcom biskupom Mariánom Chovancom v nedeľu 11.júna. Procesii bude predchádzať sv. omša o 10.00 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  3. Budúcu nedeľu je zbierka na energie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  4. Ešte sú voľné miesta na pobytovom tábore a pre chlapcov vo veku 14-17 rokov aj na zážitkovom tábore. Prihláste sa na stránke sbb.sk alebo osobne u Vlada Plášeka.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2. Upratuje sa v pondelok o 17.00.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie.

Budúca nedeľa je 10. nedeľa v cezročnom období.