Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 25. 6. 2023

  1. Ďakujeme všetkým, čo prišli na brigádu na ukladanie zamkovej dlažby počas týždňa.
  2. Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.
  3. Vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer o 17.00 a 18.30. Pri návšteve katedrálneho chrámu s modlitbou Verím v Boha, možno v tento deň za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.
  4. V nedeľu začínajú letné tábory. Prosíme o modlitby za animátorov aj deti na táboroch.
  5. Od 1. júla bude prázdninový režim sv. omší. Počas týždňa ranné sv. omše o 7.00 nebudú. Nedeľná sv. omša o 11.45 nebude bývať.
  6. Od 1.júla bude Tibor Janúch okrem našej farnosti spravovať excurrendo aj farnosť Stará Sásová. omše tam budú bývať v nedeľu o 9.00 a v prikázaný sviatok o 17.30.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3. Upratuje sa v pondelok o 17.00.
  8. Nášmu saleziánskemu športovému klubu sa v rámci grantovej výzvy Gesto pre mesto pod záštitou Raiffeisen bank podarilo postúpiť do hlasovania o sumu 1000 €. Za každý kraj bude podporený jeden projekt s najvyšším počtom hlasov. Prosíme vás o zahlasovanie za náš projekt: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banskobystricky-kraj/11252. Vyplňte údaje, odošlite a hlasujte. Trvá to asi 1-2 min. Ďakujeme.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.

Budúca nedeľa je 13. nedeľa v cezročnom období.