Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 18. 6. 2023

  1. Ďakujeme všetkým, čo prišli na sobotňajšiu brigádu na ukladanie zamkovej dlažby.
  2. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunita Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 23.6-25.6.2023. Program stretnutia je na nástenke.
  3. Pri vstupe do kostola pribudli qr kódy, cez ktoré tiež môžete prispievať na našu farnosť.
  4. Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.
  5. Ešte sú voľné miesta na pobytovom tábore a pre chlapcov vo veku 14-17 rokov aj na zážitkovom tábore. Prihláste sa na stránke sbb.sk alebo osobne u Vlada Plášeka.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2. Upratuje sa v pondelok o 17.00.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.

V štvrtok je spomienka sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov.

V piatok je spomienka sv. Jozefa Cafassa, kňaza.

V sobotu je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Budúca nedeľa je 12. nedeľa v cezročnom období.