Farské oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 11. 6. 2023

  1. V sobotu 17.júna bude brigáda na ukladanie zamkovej dlažby. Nech sa hlásia v sakristii /meno a telefónne číslo/ tí, ktorí ste ochotní prísť.
  2. V sobotu 17. júna o 10.00 bude diakonská vysviacka vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.
  3. S radosťou vám oznamujeme, že 1. septembra 2023 o 11.00 v našom kostole budú skladať večné sľuby sestry saleziánky sr. Lamiya Jalilova a sr. Mery Gregová. Modlime sa za naše sestry zvlášť v tomto období, aby sa dobre pripravili na definitívne odovzdanie sa Pánovi.
  4. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  5. Pri vstupe do kostola pribudli qr kódy, cez ktoré tiež môžete prispievať na našu farnosť.
  6. Ešte sú voľné miesta na pobytovom tábore a pre chlapcov vo veku 14-17 rokov aj na zážitkovom tábore. Prihláste sa na stránke sbb.sk alebo osobne u Vlada Plášeka.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1. Upratuje sa v pondelok o 17.00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka bl. Františka Kesyho a spoločníkov, mučeníkov.

V utorok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie.

Budúca nedeľa je 11. nedeľa v cezročnom období.