9. MÁRIA A CIRKEV

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 9. deň

Cirkev v Márii získala konkrétnu podobu. Keď chceme zistiť kde by malo byť miesto Cirkvi, stačí pozrieť na Máriu. Tým, že Mária porodila Krista, ktorý je ako Hlava spojený s telom, ktorý je ako Hlava spojený s celým telom, stáva sa Mária Matkou celej Cirkvi. Premýšľať o Márii znamená premýšľať o Cirkvi a naopak.

Mária stavia Cirkvi pred oči ideál, v ktorom sa prekonáva protiklad medzi panenstvom a materstvom. Všetci, ktorí v Cirkvi sľubujú panenstvo, pri pohľade na Máriu vedia, že ich život nebude neplodný, ale práve naopak, že získa novú plodnosť. Pri Márii sa môžeme naučiť, ako rodiť a vychovávať  nový život. Nejde o hromadnú záležitosť, ale o osobný vzťah. Ľudské srdce nie je utvárané na bežiacom páse, ale pomaly a trpezlivo osobnou a konkrétnou láskou. Mária je opísaná ako služobnica Pána a služobnica človeka. Jej služba sa týka rodenia a nového života.

Vo svojom liste kňazom zdôraznil pápež Ján Pavol II. Že sv. Ján dostal pod krížom Máriu za matku, keď v predchádzajúci deň dostal plnú moc sláviť Eucharistiu. Preto sú kňazi, ktorým bola zverená rovnaká dôstojnosť, tými, ktorí majú na ňu hľadieť s mimoriadnou nádejou a láskou. Veď zvestujú Krista, jej Syna.

Mária, prosíme ťa za všetkých kňazov a zasvätených, aby boli vernými svedkami Krista. Nech sa pri tebe všetci členovia Cirkvi učia prinášať nový život všade kam idú. Mária, Matka Cirkvi, oroduj za nás.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 9. deň