8. MÁRIA A DUCH SVATÝ

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 8. deň

Mária je znamením materskej lásky Ducha. Niečo podstatného z Boha by zostalo skryté nášmu zraku a zostalo by nekonkrétne, keby nebolo Márie. Sv. Maximilián Kolbe sa odvažuje povedať, že: “Mária je do istej miery vtelením Ducha Svätého.” Vďaka Márii sa do istej miery stáva Duch Svätý viditeľný našim očiam. V nej neexistuje nič, čo by sa neodvolávalo na Ducha Svätého. Keď sa Mária zjavila v Lurdoch, nepovedala o sebe, že je nepoškvrnene počatá, ale “Som Nepoškrvnené počatie,” teda že toto patrí k jej podstate. Mária rovnako ako Duch Svätý poukazuje na plodivú silu lásky. Jej bytie je živým zjavením toho, čo v nás môže láska spôsobiť.

Mária pripomína našej dobe, že láska musí byť otvorená, ak má byť dokonalá. Mária je matka plodná. Kdekoľvek je a pôsobí, tam začína klíčiť nový život. Druhý vatikánsky koncil nazýva Máriu Svätyňa Ducha Svätého. Duch Svätý je daný každému kresťanovi, ale v žiadnom z ľudí sa necítil tak dôverne doma ako v Márii. Ona ho nosila ako živý prameň, ktorý ju napĺňa do tej miery, že preniká všetkými bunkami jej bytosti. Keď Duch Svätý obnovuje tvárnosť zeme, začína v Márii. Ona je nástrojom, ktorý dokáže zahrať presne tú melódiu, ktorú si Duch Svätý praje. Všetky ostatné nástroje vylúdia aspoň tu a tam nejaký falošný tón, ale Mária hrá po celý život dokonalú hudbu zladená s Duchom Svätým v dokonalej harmónii.

Mária pomôž nám podľa tvojho vzoru byť vnímaví na pôsobenie Ducha Svätého. On nás vedie a dáva odvahu obnoviť nás i svet. Vypros nám milosť byť ako ty nástrojom, ktorý zahrá tú melódiu, ktorú si On praje.

 3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 8. deň