7. MATKA BOHA

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 7. deň

Dieťa, ktoré Mária porodila v Betleheme, je Bohom a Mária, ktorá ho porodila je matkou Boha. Už v roku 431 konciloví otcovia v Efeze priznali Márii titul Theotokos, Bohorodička. Mária bola zdrojom jeho ľudstva, nie božstva, tak prečo ju voláme Božia matka? Pre každú matku neznamená dieťa plod vlastného úsilia, ale Boží dar. Nemožno byť matkou prirodzenosti ani osoby. To, čo dáva matka zo seba, je živé telo. Je to Božia zásluha, že sa tento nový človek stáva osobou, hoci nikto nespochybňuje materstvo jeho matky. Preto Efezský koncil priznal Márii titul Bohorodička. Slovo sa zjednotilo s telom už v matkinom lone. Ježiš, druhá božská osoba od večnosti, sa v čase stal človekom, narodil sa z Panny Márie.

Matka Mária mala za úlohu vychovať svoje dieťa. Mala moc nad tým, ktorý bol omnoho väčší než ona. To, že prijala a uplatňovala túto moc, bolo pre ňu zdrojom pokory. Nikdy si tak človek neuvedomí svoju nepatrnosť natoľko, ako keď mu je zverená úloha, ktorá presahuje jeho možnosti. Potvrdí to každý, kto niekedy viedol nieokoho, kto bol omnoho bližšie k Bohu než on sám. Mária sa nevyhýba vedúcej úlohe. Spolu s Jozefom vedie a vychováva dieťa, pretože presne taká je Božia vôľa. A Ježiš ju poslúcha. “Nehanbíš sa ty, kto sa domnievaš, že poslúchať je ponižjúce,” pýta sa sv. Bernard z Clairvaux.

Mária, ty si stala Matkou Boha. V tvojom lone si Boh vzal telo a stal sa božsko-ľudskou osobou. Ty si prijala úlohu vychovať Božieho Syna. Vypros nám uňho odvahu prebrať aj vedúcu úlohu vtedy, keď je to Božia vôľa.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 7. deň