5. Mária navštevuje sv. Alžbetu

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 5. deň

Áno Bohu má za následok vždy aj áno ľuďom. Nič nemáme pre seba, o všetko sa treba deliť s druhými. Alžbeta bola v okamihu anjelovho zvestovania Márii v šiestom mesiaci. Mária sa vydala na cestu, aby Alžbete vyrozprávala veľké veci, ktoré jej Pán urobil. Alžbeta dokázala jej správu prijať, pretože aj ju navštívil Boh. Mária sa stáva prvou apoštolkou. Nosí toho, ktorý nosí ju- svojho Stvoriteľa. Je to podobné ako s nami: Nosíme v sebe toho, ktorý je väčší ako my, ktorý je darcom našej dôstojnosti. Mária sa stáva tou, ktorá uľahčuje stretnutie medzi Bohom a človekom. Kristus v nej navštevuje Jána v lone Alžbety. Pri navštívení nepovedala ani slovo. Nepotrebuje hovoriť, lebo JE a to kým je, hovorí za ňu. Sv. Charles de Foucauld napísal: “Navštívenie je jedným z tvojich najkrajších sviatkov, matka, je niečím viac než sviatkom Pána, pretože on jedná v tebe a skrze teba.”

K skutočnému stretnutiu dvoch osôb nie je treba predovšetkým myšlienok a slov, tým menej očakávaní, ale to, čo sa skrýva v hĺbke bytosti a čo je schopné stretnutia s tým, čo sa ukrýva v hĺbke druhého. Nikto vopred nevie, či a kedy sa tak stane. Ale keď k tomu dojde, potom je to vždy preto, že Duch zostupuje na jednu alebo druhú osobu. Navštívenie je “sviatosťou priateľstva”. Mária zdieľa Ducha, ktorú ju zatienil. Alžbeta zasa Ducha v Márii prebúdza. Mária neskrýva z falošnej pokory veľké veci, ktoré sa jej udiali. Nevníma potrebu ponižovať sa, aby Boh mohol byť väčším. Naopak, veľkosť Božia sa prejaví v jej veľkom povolaní.

Mária uč nás deliť sa o svoj život s druhými. Pomáhaj nám ako ty, byť človekom, ktorý nepotrebuje hovoriť veľa svojími slovami, ale skôr tým, kým sme. Pomáhaj nám žiť “sviatosť priateľstva” s druhými ľuďmi, aby sme šírili veľké Božie skutky.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 5. deň