3. Ruženec.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 3. deň

Túto modlitbu sa modlia všetci: deti aj dospelí, laici aj učení teológovia, začiatočníci v modlitbe aj majstri duchovného života. Existuje mnoho spôsobov ako sa modliť ruženec.

Ústna modlitba. Opakovaná modlitba Zdravas Mária sa skladá z troch častí: Slová vyrieknuté anjelom Márii, slová ktorými sa Mária obrátila na Alžbetu a dôverné obrátenie sa cirkvi na Máriu. Text modlitby máme kedykoľvek k dispozícii. Prečo máme opakovať slová, nad ktorými nepremýšľame? Slovo má premieňajúcu moc. Nejde len o činnosť rozumu, ale aj srdca.

Rozjímavá modlitba. Dvadsať ružencových tajomstiev je syntézou celého evanjelia. Uvažovaním nad radostnými a bolestnými tajomstvami sledujeme Boha zostupujúceho stále hlbšie až do najväčšieho poníženia, pri rozjímaní slávnostných tajomstiev vnímame jeho vystupovanie, keď za sebou tiahne celý svet. Tajomstvá ruženca svetla nás upriamujú na pravdu, že Kristus je svetlo sveta a zjavením Božieho kráľovstva. Nejde však len o Kristov život, ale aj o tajomstvo nášho života, do ktorého sa ponárame modlitbou ruženca.

Kontemplatívna modlitba. Možno nemáme náladu na rozvíjanie konkrétnych myšlienok. Môžeme zostať jednoducho v láske pri Ježišovi a Márii, snažiť sa len milovať a byť milovaný.

Prosebná modlitba. Vyslovovaním slov neustále zverujeme Bohu ľudí, za ktorých sa modlíme. Modliť sa desiatok za niekoho znamená, že sme ochotní venovať modlitbe za druhého čas a silu, že to myslíme vážne.

Modlitba chudoby. Niekedy sa cítime unavení a zdrvení. Prežívame veľkú prázdnotu. Nedokážeme sa sústrediť. Vtedy možno stačí len to minimum na ktoré nám stačia sily. Odovzdáme Bohu kúsok času a dovolíme telu hovriť krásne slová ruženca Bohu a Márii. Slová, o ktorých kvôli únave nedokážeme premýšľať, ale sme si istý, že Boh im rozumie.

Mária, chceme sa stať vernými modlitbe sv. Ruženca. Táto jednoduchá modlitba zahŕňa tajomstvá Ježišovho života, o ktorých čítame v evanjeliu. Pomáhaj nám modliť sa ju pravidelne a vytrvalo, či už ako ústnu, rozjímavú, kontemplatívnu, prosebnú alebo chudobnú modlitbu.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 3. deň