2. Život s Máriou.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 2. deň

Žiť s Máriou znamená pozvať ju do svojho života. “Zvolila som si ju za kráľovnú,” napísal bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice. Namiesto rozhodovania sa na vlastnú päsť, čo máme robiť a plytvania časom občas cez deň povieme “stop”. Doprajeme si čas na konzultáciu s “Matkou dobrej rady”. Tie drobné “konzultácie” tvoria vnútorný pokoj a stíšenie. Stres je neomylným znakom, že ideme posvojich cestách a rozhodujeme o svojom živote sami. “Nesnažme sa robiť viac a rýchlejšie. Ona bude pamätať na všetko, postará sa o potreby našej duše aj tela, zverme jej ťažkosti a pripusťme, že sa o nás postará lepšie ako my sami,” radí sv. Terézia z Lisieux. To, čo bolo nesprávne povedané alebo urobené a čo sa už nedá opraviť, možno zveriť Márii. Mária sprostredkováva Božiu milosť a tá pôsobí v našom vnútri tak, že vplýva na náš rozum a vôľu, aby boli lepšie vyladené na Božie podnety.

Mária má radšej napodobňovanie ako obdivovanie. “Nikdy nehovorme, že nemôžeme, pretože Mária je tu presne preto, aby každý z nás mohol,” napísal sv. Maximilián Kolbe. Jej slová v evanjeliu sú školou modlitby. “Nech sa mi stane podľa tvojho slova,” pri Zvestovaní, znamenajú vyjsť z krúženia okolo svojho ja, zrieknuť sa všetkých svojich nárokov a vytvoriť tak priestor pre Boha. Chválospev a slová vďačnosti “Velebí moja duša Pána” sú prirodzeným dôsledkom prijatia Božej vôle. Fiat sa mení v Magnificat. Čo iného možno robiť než chváliť Boha, keď objavujeme, že sa z nás stal živý svätostánok? Tretia Máriina modlitba “Nemajú vína,” v Káne Galilejskej, nás učí ako sa máme za druhých modliť.

Mária, pozývame ťa do svojho života. Ty si Matka dobrej rady, veď nás v našich rozhodovaniach. Pomôž nám viac ťa nasledovať ako obdivovať. S tebou sa aj nemožné veci stávajú možnými. Uč nás dať prvé miesto Božej vôli, a tak prirodzene chváliť, ďakovať a prosiť za druhých.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 2. deň