Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 9. 4. 2023

  1. Dnes je Veľkonočná nedeľa, nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania. Ňou začína 4O dňové radostné Veľkonočné obdobie. Počas neho sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“, ktorá nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
  2. Dnes bude Požehnanie veľkonočných pokrmov po každej sv. omši.
  3. Dnes je veľkonočná ofera. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  4. Vo veľkonočný pondelok sú sv. omše ako v nedeľu okrem 11:45.
  5. Na veľkonočný pondelok bude veľkonočný výlet na Drienok vo Veľkej Fatre. Bude to spolu 14 km. Odchádza sa o 7.00 na vlastných autách od Salezka, smer Čremošne – Žarnovická dolina.
  6. V piatok vás pozývame na animovaný piatok- cesta svetla. Začneme po sv. omši o 19.30 od Salezka. Po jej skončení sa bude dať niečo zahrať, prípadne niečo zjesť v bare.
  7. Každý deň pred večernej sv. omšou sa modlíme deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.
  8. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
  9. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov (kostolníčky, miništranti, speváci, organisti, upratujúci, aranžérky kvetov a ďalší).
  10. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 1. Upratuje sa v utorok o 16.00.

Členovia saleziánskej komunity v Banskej  Bystrici Sásovej  Vám prajeme milostiplné veľkonočné sviatky!

Liturgické oznamy

Celý tento týždeň sa slávi Veľkonočná oktáva, teda každý deň slávime ako nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná nedeľa. Nedeľa Božieho milosrdenstva.