Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 23. 4. 2023

  1. Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás zvlášť na štvrtkovú adoráciu po sv. omši, kde sa budeme modliť na tento úmysel.
  2. Srdečne vás pozývame na tradičné folklórne podujatie Máj Zelený, 1. Mája o 16.00 na trávnatej ploche pri Pikarde.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1. Upratuje sa v pondelok o 16.00.
  2. Na budúcu nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Juraja, mučeníka.

V utorok je sviatok sv. Marka, evanjelistu.

V sobotu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa.