Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 16. 4. 2023

  1. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
  2. Na veľkonočnej ofere sa vyzbieralo 920 eur. Pán Boh zaplať.
  3. Od budúcej nedele začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2. Upratuje sa v pondelok o 16.00.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná nedeľa.