Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19.3. 2023

  1. Dnes o 16:30 v prístavbe pokračuje séria biblických stretnutí. Dnes na tému Exodus. Pozývame všetkých.
  2. Dnes o 18:00 pozývame všetkých na krížovú cestu. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 18:00.
  3. Dnes o 19:30 pozývame do Salezka všetkých mužov na spoločné stretnutie pri príležitosti dňa mužov a slávnosti sv. Jozefa.
  4. pondelok bude sv. omša o 18.30, z príležitosti slávnosti sv. Jozefa.
  5. V dňoch 24.-26.3. pozývame všetky duchovné i fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunita Útecha. Program je na nástenke.
  6. Viacerí ste sa pýtali, či bude zbierka na stavbu domu pre sestry saleziánky. Dom staviame z peňazí, ktoré sme získali z predaja bytu na Javorníckej ulici, v ktorom sestry aktuálne bývajú. Zbierka na dom nebude, ale ak chcete prispieť, BUDÚCU NEDEĽU bude ZBIERKA NA VYBUDOVANIE ZELENÉHO PARKOVISKA, ktorého súčasťou bude aj PRÍSTUPOVÁ CESTA K DOMU SESTIER. Viac informácií si pozrite na plagáte alebo od pondelka na našej webovej stránke. Nájdete tam aj vizualizáciu. Môžete prispieť v hotovosti do špeciálne označenej krabičky alebo na účet cez QR kód. Ďakujeme.
  7. Celý nasledujúci týždeň bude v našom Salezku na návšteve don Enrico Lupano – salezián z Talianska, ktorý 15 rokov pôsobil v Turíne na Valdoccu a sprevádzal pútnikov. Don Enrico bude slávnostným kazateľom v piatok o 18.30 na mládežke. Srdečne vás pozývame!
  8. Ešte stále môžete poukázať vaše 2% z dane. Môžete podporiť mladých v Salezku alebo projekt Orientačné dni. Tlačivá nájdete vzadu v kostole alebo na našej stránke sbb.sk.
  9. Budúcu nedeľu upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, preblahoslaveného ženícha Panny Márie.

V sobotu je slávnosť Zvestovanie Pána.

Budúca nedeľa je piata pôstna nedeľa.