Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 12.3. 2023

  1. Vo štvrtok 16.3.2023 príde na kánonickú vizitáciu biskup Mons. Marián Chovanec. O 16:30 bude stretnutie so zástupcami všetkých zložiek našej farnosti. Každý sa môže zapojiť do diskusie. Stretnutia sa zúčastní aj o. vikár Branislav Koppál. Otec biskup bude o 17:30 vysluhovať sviatosť zmierenia v knižnici. A o 18:30 bude slúžiť sv. omšu na ktorú ste všetci pozvaní.
  2. Dnes o 16:30 v prístavbe pokračuje séria biblických stretnutí. Pozývame všetkých. Katechézy vedie don Vladimír Plášek.
  3. Dnes o 18:00 Vás pozývame na krížovú cestu v našom kostole. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 18:00.
  1. V sobotu 18.3. bude stretnutie IMOS, detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie a ich rodičov. Stretnutie začne o 16:00 svätou omšou v kostole u saleziánov, končí sa o 18:00.
  2. Budúcu nedeľu, pozývame všetkých mužov na spoločné stretnutie večer po svätej omši o 19:30. Pri príležitosti dňa mužov.
  3. Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie vašich 2% z dane. Môžete podporiť mladých v Salezku alebo projekt Orientačné dni. Ak ste nám nejakým spôsobom pomáhali v minulom roku, máte možnosť venovať až 3% z dane. Stačí, že nás požiadate o potvrdenie dobrovoľníckej činnosti.   Tlačivá nájdete na našej stránke sbb.sk. Viac informácií u don Vladimíra Plášeka
  4. Budúcu nedeľu upratuje skupina č. 2

Liturgické oznamy

Piatok spomienka sv. Patrika biskupa

Sobota spomienka sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna nedeľa.