Poznanie je základ

Posledný víkend pred Kvetnou nedeľou sa na Banskej Belej stretli starší animátori, aby si rozšírili obzory na ich predposlednej strediskovej škole animácie.

Program pozostával z dvoch nosných tém. Prvou bol don Bosco a jeho život. Keďže sa už blíži púť do Turína, veľký dôraz sa kladie na to, aby ju animátori prežili čo najlepšie. Preto prišiel o živote don Bosca niečo viac povedať don Enrico, ktorý dlhé roky sprevádzal ľudí na Valdoccu . 

Druhá téma bola rovnako zaujímavá. Diskutovať o téme rodiny je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Naše pozvanie prijali manželia Lehotskí, ktorí rozprávali o rodičovstve, a o svojich praktických radách a skúsenostiach po ôsmich rokoch manželstva. 

„Chatu by som zhodnotil veľmi pozitívne. Obohatila ma o mnohé zaujímavé informácie, ktoré sa mi isto zídu nie len ako animátorovi, ale aj ako človeku. Okrem toho sme mali mnoho príležitostí budovať partiu pri hrách a aktivitách. Bol to pre mňa dobre strávený čas,“ zhodnotil Dávid Moniš.

Víkend, ktorý sa niesol v uvoľnenej a priateľskej atmosfére bol dobrým podnetom na rozmýšľanie o budúcnosti nielen v stredisku, ale aj v rodinnom živote.

Jakub ObšajsnikFotogaléria

24. - 26. 3. 2023

dátum

Banská Belá

miesto

Tadeáš Zázrivec

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.