Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 19. 2. 2023

  1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým organizátorom nášho saleziánskeho plesu, detského karnevaluworkshopu pre manželov Duet tour za pekné rodinné podujatia.
  2. Budúci týždeň je popolcová streda, ktorou sa začína pôstne liturgické obdobie. Pôst je obdobie, ktoré nás pripravuje na slávenie Veľkej Noci. Je časom počúvania Božieho slova a obrátenie, zmierenia sa s bohom a s bratmi a sestrami, čas modlitby, pôstu a almužny. Pokánie môžeme vykonať napríklad zdržovaním sa mäsitého pokrmu, účasťou na sv. omši, krížovej ceste, ruženci, čítaním sv. písma, skutkom lásky k blížnemu či nejakým sebazáporom.
  3. omše na Popolcovú stredu budú o 7:00 hod., a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trocha jedla ešte dvakrát v priebehu dňa. Nejesť mäso sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia  60-ho roka života.
  4. Krížová cesta v našom kostole bude bývať vždy v piatky a v nedele o 18:00 hod.
  5. Od najbližšieho utorka Vám chceme ponúknuť biblické stretnutia. Bude to séria katechéz a sú určené pre kohokoľvek, kto sa chce viac ponoriť do spoznávania Biblie. Budú prebiehať v pôstne nedele v čase 16:30 – 17.45 v prístavbe kostola. Biblické stretnutia bude viesť don Vlado Plášek.
  6. Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie vašich 2 percent z dane. Môžete podporiť mladých v Salezku alebo projekt Orientačné dni. Ak ste nám nejakým spôsobom pomáhali v minulom roku, máte možnosť venovať až 3% z dane. Stačí, že nás požiadate o potvrdenie dobrovoľníckej činnosti.
  7. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
  8. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V stredu je Popolcová streda.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa.