Farské oznamy na 4. nedeľu v období cez rok – 29. 1. 2023

 1. Prebieha deviatnik k don Boscovi. Modlíme sa po večernej sv. omši. Sledovať ho môžete aj online na Instagrame, FB alebo webovej stránke Salezka.
 2. Dnes o 14.40 bude v Salezku kalčetový turnaj pre všetky vekové kategórie. Príďte povzbudiť.
 3. pondelok bude omša o 18.30 kvôli deviatniku.
 4. V utorok je slávnosť sv. Jána Bosca. Slávnostná sv. omša bude o 18.30 a po nej otvorené Salezko pre všetkých ako býva vždy v piatok po mládežke.
 5. Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána, deň zasväteného života. Môžete si priniesť sviece. Večer bude požehnávanie hromničných sviec. V tento deň sa modlíme za duchovné povolania. Mladí vás pozývajú na animovanú adoráciu po večernej sv. omši.
 6. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sviatosť zmierenia všetkých, najmä mladých. Pri sv. omšiach budeme dávať svätoblažejské požehnanie
 7. V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Pri sv. omši o 8.00 budeme dávať pomazanie chorých. Sv. omša o 7.00 nebude. Sviatosť pomazania chorých môžu prijať tí, čo boli na sviatosti zmierenia. Odporúča sa aj pre tých, čo sú chorí alebo idú na operáciu.
 8. V sobotu bude IMOS, stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1.sväté prijímanie. Začne sa o 16:00 svätou omšou v kostole u saleziánov, ukončenie bude o 18:00.
 9. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva. O 16.00 bude v Misijnom dome Don Bosco show. Rezervujte si čas, aby ste mohli prísť. Nie sú vstupenky, len dobrovoľné vstupné.
 10. Dnes je zbierka na energie.
 11. Srdečne vás pozývame do Turína na farskú púť za donom Boscom v termíne 26.4. až 1.5. 2023. Cena 500 eur, podrobný program nájdete na stránke sbb.sk . Prihlasovanie na stránke, alebo osobne u Iva Štofeja.
 12. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza.

V utorok je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, zakladateľa Spoločnosti sv. Františka Saleského, Inštitútu dcér Márie Pomocnice, Združenia spolupracovníkov a Združenia ctiteľov Panny Márie Pomocnice.

Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána.

V piatok je spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.

Budúca nedeľa je 5.nedeľa v období cez rok.