Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 15. 1. 2023

  1. Dnešnú nedeľu sa uskutoční v našom kostole trojkráľový koncert orchestra Camerate Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským, sólistami a komorným speváckym zborom Ars Vocalis. Začiatok koncertu je o 19.15 (po večernej sv. omši).
  2. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročnou témou je: „Robte dobro, domáhajte sa práva.“ (Iz 1,17). Materiály možno nájsť na tkkbs.sk.
  3. Počas týždňa prebieha deviatnik k bl. Laure Vicuňovej. Môžete sa k nemu pripojiť na saleziani.sk.
  4. V nedeľu 22.1. začína deviatnik k don Boscovi.
  5. V nedeľu 5.2. bude o 16.00 Don Bosco show. Rezervujte si čas, aby ste mohli prísť.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Antona, opáta.

V sobotu je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.

Budúca nedeľa je nedeľou Božieho Slova, je dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho Slova.