Ďakujeme

Ďakujeme tvorcom tohto deviatnika: tým, ktorí prišli s nápadom na deviatnik takouto formou a s týmto obsahom. Ďalej tým, ktorí prispeli k spracovaniu textu jednotlivých osobností, ktoré stáli pri zrode saleziánskeho diela na Slovensku. Ďakujeme za grafické spracovanie a pridávanie na web, Instagram a Facebook. Ďakujeme aj hlasu, ktorý tieto texty nahral a vám, ktorí ste ho vytrvalo počúvali 🙂 Napokon ďakujeme predovšetkým don Boscovi, ktorý má dnes sviatok a bez ktorého by žiadni nasledovníci ani tvorcovia deviatnika neboli. Nech nám pomáha z neba svojím požehnaním. A možno ho môžeme trocha viac spoznávať aj počas nasledujúcich dní do DB show, na ktorú vás pozývame 5.2. o 16.00 v Misijnom dome v Banskej Bystrici.

Svätý don Bosco, oroduj za nás v Banskej Bystrici.