Jozef Kabina

ŠPORTOVEC A DUCHOVNÝ OTEC

1973 – 2019

V krátkosti

Don Jozef Kabina detstvo prežil v Lovči. Tu sa dostal blízko k športu, 6 rokov hral futbal za miestny klub. Významné boli preňho aj duchovné ponuky. Vo svojom životopise píše: „Pre moje povolanie mali veľký význam moje prvé duchovné cvičenia v r. 1990, keď som prvý krát začal rozmýšľať, či náhodou nemám duchovné povolanie.

Športovec

Po ukončení štúdií pôsobil ako saleziánsky asistent v Bratislave-Trnávke a zároveň študoval na Pedagogickej fakulte UK dejiny a občiansku náuku. Vtedajší direktor don Milan Ballo ho poveril rozbehnúť futbalový klub SDM Domino, a tomu sa teda venoval naplno: bol nielen predsedom a trénerom, ale i hospodárom a tajomníkom, pral dresy, kosil trávnik, lajnoval čiary… a najmä: mal rád svojich zverencov – futbalistov. Robil pre nich stretká, bral ich na výlety a organizoval pravidelné sústredenia. Takto stál pri zrode futbalového klubu SDM Domino, ktorý je dnes s hráčskou základňou viac ako 550 členov najväčším futbalovým klubom na Slovensku.

Duchovný otec

Za kňaza bol vysvätený 12. júna 2004 a prvé pôsobisko bolo v Bratislave. V roku 2013 odišiel do Ríma na štúdiá saleziánskej spirituality. Po návrate pôsobil v Žiline v komunite mladých saleziánov – študentov filozofie. Veľmi mu záležalo na prekladoch saleziánskych prameňov, v čom sa aj intenzívne angažoval. Vedel si vytvoriť dobrú syntézu z vecí, ktoré študoval a mal talent systematicky vysvetliť aj zložité a náročné pasáže. Naplno  rozvinul svoje duchovné otcovstvo.  Prijímal a snažil sa pochopiť každého. Pokojný, seriózny, usporiadaný, hlboký, aj na svetské veci sa pozeral  duchovnými očami. Pri svojich konferenciách veľa hovoril o Božom živote, ktorý je v nás a na ktorom máme účasť. Stal sa vyhľadávaným spovedníkom a duchovným vodcom, ozajstným otcom pre mladých saleziánov.

Opustil nás náhle, 23. júna 2019 sa utopil v mori pri talianskom meste Vieste.  Provinciál saleziánov don Jozef Ižold sa vyjadril k danej situácii . „Naša provincia stráca jedného vynikajúceho spolubrata. Jozef a jeho nadšenie o prehlbovanie duchovného života, jeho chuť pre štúdium i jeho nadobudnuté poznatky, ktoré vedel presvedčivo odovzdávať, nám budú chýbať.“

Modlitba

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.