Sme povolaní byť kvasom

Dňa 4. Decembra 2022 sa v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska uskutočnila historicky prvá konferencia saleziánov spolupracovníkov stredisko Zvolen,  ktorého súčasťou je aj početná skupinka ASC z Banskej Bystrice. Zišlo sa takmer 60 osôb. Mnohí sa stretli po prvý krát, o to srdečnejšie však bolo vzájomné zvítanie a spoznávanie.

Stretnutia sa zúčastnili aj miestne komunity FMA a SDB, čo podporilo jeho rodinný charakter. Svojou prítomnosťou  všetkých potešil a otcovsky povzbudil aj súčasný provinciál slovenských saleziánov don Peter Timko SDB a v krátkosti sa im prihovoril.  

V rámci príhovorov vystúpil  člen provinciálnej rady Štefan Orkuty, ktorý predstavil heslo hlavného predstaveného saleziánov  Ángela Fernándeza Artimeho na rok 2023 tzv. Strennu. Heslo znie: „Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine. Laický rozmer rodiny dona Bosca.“ Motto vychádza z Ježišovho prirovnania Božieho kráľovstva ku kvasu pridanému do múky. Štefan okrem iného zdôraznil, že takým kvasom sme povolaní  byť každý v prostredí,  kde žijeme a kde pôsobíme. 

Iveta Konrádová ASC, ktorá stojí na čele strediska  Zvolen vyjadrila svoju radosť zo spoločného stretnutia a vieru v ďalšie prehlbovanie a zlepšovanie vzájomných vzťahov. K tomu prispela aj aktivita cielená na vzájomné spoznanie sa. 

O ekonomických záležitostiach a hospodárení strediska informovala Viera Pelikánová ASC.

Jednotliví členovia združenia a ich rodiny boli predstavení prostredníctvom krátkych prezentácií. K príjemnej nálade a možnosti poďakovať prispeli aj videá o vybraných akciách, ktoré mali zúčastnení možnosť prežiť za uplynulý rok.

Stretnutie pokračovalo slávnostnou svätou omšou, kde saleziáni spolupracovníci obnovili svoje prísľuby. Provinciál Peter Timko SDB vo svojej kázni pripomenul význam adventu pre každého jednotlivca, v tom, čo prežíva a vyjadril radosť zo saleziánskej rodiny v Banskej Bystrici. 

Nasledoval slávnostný obed a spoločné neformálne rozhovory. 

„Najviac ma oslovia kázeň otca provinciála o prežívaní adventu, povedz mi ako prežívaš advent a ja ti poviem aký si kresťan. Tiež obnovenie prísľubu v spoločenstve na mieste, kde sme ho prednedávnom zložili,“ podelila sa jedna z účastníčok.

„Konečne sme mali možnosť všetci sa stretnúť, bolo to veľmi príjemne dopoludnie strávené so vzácnymi ľuďmi,“ hovorí ďalšia.

Konferencia bola výbornou príležitosťou  pre vzájomné stretnutie a povzbudením do ďalšieho prežívania osobného povolania. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a v neposlednom rade dobrému Pánovi za požehnanie, ktoré stretnutie prinieslo.

Katarína Laffersová

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.