S láskou venujú svoj voľný čas iným

Na oceňovanie doborovoľníkov “Srdce na dlani” bola z nášho saleziánskeho strediska
tento rok nominovaná Zuzka Holosová.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom
čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.
Podujatie sa uskutočnilo v piatok 9.12. vo Zvolene. Dobrovoľníci boli odmeňovaní v
dvanástich kategóriách. Zuzka bola nominovaná v kategórii “dobrovoľník, dobrovoľníčka”.

„Tento večer bol pre mňa vzácnym časom. Stretnúť toľko ľudí nabitých dobrou energiou a vidieť toľko krásnych príbehov, to je také pohladenie na duši. Práca dobrovoľníkov – nech už ide o ktorúkoľvek oblasť – má veľký zmysel a môže priniesť veľa dobrého. Som vďačná za to, že môžem svojou troškou prispieť aj ja a silno si prajem, aby týchto príbehov medzi nami bolo stále viac,“ podelila sa s nami Zuzka Holosová.

Cenu síce nezískala, ale patrí jej poďakovanie a úcta za jej dobrovoľnícku činnosť.
Popri výchove troch detí a práci učiteľky na ZŠ sa dlhodobo venuje detskému speváckemu
zboru, vareniu na podujatiach a iným dobrovoľníckym aktivitám v Salezku.

Ďakujeme jej a všetkým, ktorí prispievajú k vytváraniu rodiny Salezka, v ktorej má každý
svoje miesto.

Vlado Plášek, SDB