Božie milosrdenstvo môže zažívať každý z nás

Obdobie okolo Slávnosti Všetkých svätých sa mnohým mladým spája s duchovnými
cvičeniami. Tento rok tomu bolo rovnako. V sobotu 29. 10. 2022 sa 15 mladých ľudí vybralo
na saleziánsku chatu na Banskej Belej, aby boli, možno viac ako zvyčajne, s Pánom Bohom.

Do tohto času v ústraní im salezián Ivo Štofej ponúkol niekoľko zaujímavých impulzov
zameraných na nekonečné Božie milosrdenstvo. Veľkosť Božieho milosrdenstva mohli
pozorovať v celých dejinách ľudstva. Či už to bolo za čias Abraháma, v živote kráľa Dávida,
alebo vtedy, keď Ježiš Kristus upriamoval pozornosť ľudí na nekonečné Božie milosrdenstvo
prostredníctvom podobenstiev o milosrdnom Samaritánovi, či márnotratnom synovi. Naši
mladí však nekonečnosť Božieho milosrdenstva nemuseli v dejinách ľudstva len pozorovať,
mohli a môžu ho totiž zažívať i oni sami, osobne.
Nechýbala každodenná Svätá Omša, adorácie, modlitba Svätého ruženca, čas rozhovorov.
Pán Boh daroval účastníkom duchovných cvičení krásne slnečné počasie, viac krát možnosť
pozorovať inverziu, ale tiež momenty zahalenia krajiny oblakom.

Sestra Pauli a Katka Murinová, ktoré usilovne varili a piekli, sa o našich mladých starali
nadmieru výborne. Nechýbalo viacero dezertov denne.
V utorok na Slávnosť Všetkých svätých sa po štyroch požehnaných dňoch tieto duchovné
cvičenia skončili, no stretnutia s milosrdným Pánom Bohom nie, tie totiž pokračujú.

Marek Hrabaj

Fotogaléria

29. 10. - 1.11. 2022

dátum

Banská Belá

miesto

Klára Chytilová, Pauli Mäsiarová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.