Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 13. 11. 2022

  1. Ďakujeme za vašu vytrvalú účasť na modlitbe za duše v očistci v dňoch 1.-8.11.
  2. Dnes o 16.30 bude miništrantské stretko.
  3. Dnes je zbierka na seminár.
  4. Hudobné popoludnie pre mladých a celé rodiny Cecilfest 2022 sa uskutoční v nedeľu 20.11. o 16:00 v Salezku. Dnes je deadline na prihlásenie hudobného alebo speváckeho vystúpenia. Prihlásiť sa môžete podľa inštrukcií na plagáte cez google formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda2UDezY0_98wOnrRtCIxyi9S_XgmfeQ3la1s0KgoZc1uSYQ/viewform.
  5. Výroba adventných vencov bude prebiehať v piatok 25.11. v Salezku v čase 15:30-18:00. Sú pozvané deti aj dospelí. Čečinu zabezpečíme my, podklady a ozdoby si prinesie každý sám.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

Budúca nedeľa je tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme. Kto sa v túto nedeľu zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.