Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 23. 10. 2022

  1. Už máte možnosť zakúpiť si Evanjelium na každý deň. Cena je 4.50 eur.
  2. Túto nedeľu je misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  3. V stredu o 19.00 pozývame všetkých animátorov Salezka na spoločné animko.
  4. V sobotu odchádzajú naši vysokoškoláci na duchovné cvičenia. Prosíme o modlitbu za nich.
  5. Zo soboty 29.októbra na nedeľu sa mení čas. O 3.00 letného času posúvame hodiny na 2.00 stredoeurópskeho času.
  6. Pozývame každého kto má rád hudbu na Cecilfest v nedeľu 20.Novembra o 16.00. Kto chce aj vystúpiť na pódium a tak vytvoriť spolu s nami toto krásne kultúrne podujatie, do 13.Novembra sa môže prihlásiť so speváckym alebo hudobným číslom cez googleformulár.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č.3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Alojza Guanellu, kňaza, blízkeho spolupracovníka don Bosca.

V piatok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.

V sobotu je spomienka bl. Michala Ruu, kňaza, prvého nástupcu don Bosca.

Budúca nedeľa je tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období.