Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 4. 9. 2022

  1. Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Pri sv. omši o 10.30 bude Veni Sancte z príležitosti začiatku nového školského roka. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
  2. Dnes je zbierka na energie. Vopred Pán Boh zaplať.
  3. Od štvrtku 1.9. bývajú omše v bežnom bohoslužobnom poriadku. Ranné sv. omše o 7.00 a večerné o 18.30. V nedeľu býva už aj sv. omša o 11.45.
  4. Chceme privítať nových bratov saleziánov v Salezku. Don Jozef Ragula, don Vlado Plášek a asistent Matej Ivanič. Môžete ich zahrnúť do svojich modlitieb.
  5. Začína sa prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie. Prihlášky budú k dispozícii v kostole aj na webe od utorka 6.9. do konca Septembra. Dovtedy treba odovzdať prihlášku aj s krstným listom pre tých, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti.
  6. Začína sa prihlasovanie mladých na birmovku. Prihlášky budú k dispozícii v kostole aj na webe do 25. septembra.
  7. Mladí, ktorí plánujete prijať sviatosť manželstva, prihláste sa na farskom úrade.
  8. Pozývame vás na otvorenie strediska, maxistretko, ktoré bude v nedeľu 11.9. o 15.00. Okrem stretnutí, občerstvenia a hier sa môžete zapísať na stretká a krúžky v nasledujúcom školskom roku.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č.4.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.

Vo štvrtok je sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období.