Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 11. 9. 2022

  1. V stredu 14. septembra je výročie posviacky saleziánskeho domu. Hlavným celebrantom na sv. omši o 18.30 bude otec provinciál don Peter Timko. Snažme sa prísť poďakovať za tento veľký dar.
  2. Vo štvrtok 15. septembra pôjdeme na Mariánsky výstup na východ slnka. Stretneme sa pri Salezku ráno o 1.15 a pôjdeme na Veľký Fatranský Kriváň v pohorí Malá Fatra. Kto má záujem, nech sa nahlási do pondelka 12.9. do formulára na adrese: https://bit.ly/sedembolestna. Nájdete ho na výveske aj na webe. Pomôžete nám tak skoordinovať dopravu.
  3. Prihlášky detí na prvé sväté prijímanie a prihlášky mladých na birmovku sú k dispozícii v kostole aj na webe do konca Septembra. Dovtedy treba odovzdať prihlášku aj s krstným listom pre tých, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti.
  4. Mladí, ktorí plánujete prijať sviatosť manželstva, prihláste sa na farskom úrade.
  5. Pozývame vás na otvorenie strediska, maxistretko, ktoré bude dnes o 15.00. Okrem stretnutí, občerstvenia a hier sa môžete zapísať na stretká a krúžky v nasledujúcom školskom roku.
  6. Zbierka na energie bola 700 Eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č.5.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka Najsvätejšieho mena Mária.

V utorok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi.

V stredu je sviatok Povýšenia svätého Kríža.

Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú ráno o 7.30 a o 9.00 a večer o 18.30.

V piatok je spomienka sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Budúca nedeľa je dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období.