Víkend strávený v Michalovciach venovali téme Emócie

Dievčatá zo Salezka dostali na posledný prázdninový víkend ponuku, ktorá sa  neodmieta. Od 2.9. do 4.9. si spravili výlet na východ Slovenska do Michaloviec. Tam si pre ne sestra Lívia Kvašná, vynikajúca psychoterapeutka, pripravila vzdelávací seminár o emóciách. Pre všetky účastníčky to bola veľmi obohacujúca skúsenosť. Dievčatá sa už prvý večer venovali aktuálnym témam ako je sebapoznanie a sebaprijatie. Sestra Lívia im zároveň predstavila program nasledujúcich dní.

Celá vzdelávacia časť akcie prebiehala formou prednášok a diskusie. Počas týchto dní mali dievčatá možnosť klásť akékoľvek otázky, pozdieľať sa o svojich skúsenostiach a samozrejme o pocitoch. V jednotlivých blokoch sa postupne venovali jednotlivým emóciam – hnev, strach, smútok. Učili si aký je ich význam a taktiež sa snažili pochopiť a uvedomiť si kedy a ako sa prejavujú a následne ako je najlepšie ich spracovať.

Rozdielnemu prejavu emócií u žien a u mužov bola venovaná samostatná prednáška. Okrem teoretických poznatkov si účastníčky odniesli aj množstvo zážitkov, ktoré opäť utužili ich vzťahy.

Martina Kopálová

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje                    IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

2 - 4. 9. 2022

dátum

Michalovce

miesto

sr. Pauli

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.