Tretí júlový víkend patril rozlúčke

Nie vždy sa stáva, že sa naša farnosť musí naraz rozlúčiť hneď s tromi „svojimi“ saleziánmi.
Tento rok sa tomu tak stalo. Odchádzajú Jozef Špalek, Peter Jurčišin Kukľa a Lukáš Závodník prezývaný „Bobor“. Práve s prvými dvoma menovanými sme sa ako farnosť oficiálne rozlúčili na ďakovnej svätej omši 17.7.2022. Jožko vo svojej kázni zhrnul svoje pôsobenie a vďačnosť z možnosti zažiť ovocie odrastených mladých z nášho strediska, z ktorých mnohí sú už rodičmi. Na záver sa za celú farnosť obom bratom poďakovali manželia Lafférsovci a odovzdali im darčeky,  okrem iného každému aj kus sásovskej zeme. Peťovi z  hokejbalového ihriska  a Jožkovi zo záhradky. Po svätej omši nasledovalo povestné saleziánske agapé. S vďačnou v srdci vyprosujeme pre Jožka a Peťa veľa Božích milostí do nových pôsobísk.
Jožko, Peťo vďaka za všetko ešte raz, odovzdávame sa do Vašich modlitieb.

Katarína Lafférsová

Fotogaléria

17. júla 2022

dátum

Salezko

miesto

Samuel Šnek, Agi Macková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.