Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok – 7. 8. 2022

  1. Tento týždeň sme úspešne ukončili druhý hokejbalový kemp. Ďakujeme vám za vaše modlitby.
  2. Dnes poobede o 15:00 bude eucharistická pobožnosť spojená s Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu.
  3. Dnes po sv. omšiach je zbierka na energie.
  4. O týždeň v nedeľu 14. augusta sa pri večernej sv. omši o 18:30 a po nej ako farnosť rozlúčime s odchádzajúcim saleziánom Lukášom Závodníkom, ktorý ide na teologické štúdia do Talianska. Všetci ste pozvaní.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
V stredu je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
Vo štvrtok je spomienka sv. Kláry, panny.
Budúca nedeľa je dvadsiata nedeľa v cezročnom období.