Viacerí z našej výpravy boli pozvaní zahrať a zaspievať na slávnostnej omši sr. Ali

Hlavný celebrant Don Peter Timko. V kázni spomenul aj peknú myšlienku nemeckého teológa Romano Guardiniho. Ten vraj mal raz sen, v ktorom počul a zistil, že Boh má pre každého človeka prvotné slovo, niečo ako heslo, ktoré platí len pre toho konkrétneho človeka. A celá naša úloha tkvie v tom, aby sme dali svetu na známosť toto jedinečné slovo, ktoré bolo do nás vložené. Každý z nás dokáže dať najavo niečo, čo mu dal Boh a čo môže dať najavo iba on. Každý z nás je Božím slovom, ktoré sa cez nás chce sprítomniť a zažiariť v tomto svete.

Po krásnej omši sme boli všetci pozvaní na pohostenie, na ktorom nechýbal skvelý guláš, koláče, torta, nanuky… Taktiež sme boli spoločne z nášho strediska zagratulovať Ali. Čas rýchlo utekal a s ním sme museli aj my. Rozlúčili sme sa a pobrali domov. Cestou sme prechádzali cez krásnu dedinku Čičmany s maľovanými domami.

Momentov ako je tento je málo a tak sme veľmi vďační, že sme mohli byť pri tomto, ktorý prežila naša milá Ali. Z celého srdca jej želáme, aby jej Boh v tomto jej večnom rozhodnutí pre povolanie saleziánky pomáhal .

slova od Ali:

Ako sa rodilo moje rozhodnutie pre večne sľuby?
Pre mňa je to spečatenie toho, čo som sľúbila pri prvých sľuboch, keď som sľubovala s úmyslom navždy. Takže to je pokračovanie začatej cesty na ktorú som vykročila…
Slávnosť?
Ešte som to všetko nestihla spracovať, ale určite cítim, že to bola pre mňa veľká milosť a radosť takto verejne povedať svoje „áno“  Bohu. Taktiež bolo pre mňa veľkým povzbudením vidieť toľko známych tvárí, že ma podporujú, modlia sa za mňa… Ďakujem!

Veronika Monišová, Vlado Plášek sdb

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje                IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.