Radosť, dojatie a vďačnosť

Ak by niekto chcel veľmi stručne popísať čo sa dialo na púti za don Boscom do Turína, stačili by naozaj tieto tri slová.

Radosť zo spoločenstva, ktoré tvorilo osemnásť pútnikov, saleziánov spolupracovníkov, ich partnerov spolu s don Ivom  a sestrou Pauli. Všetci sa snažili pridŕžať rady don Bosca, byť veselí,  a prežili tak päť spoločných dní naplnených silnými zážitkami, vtipom a emóciami.

Dojatie nás sprevádzalo dosť často. Chodiť po miestach, kde žil don Bosco a jeho mama, byť blízko jeho relikvie, hladiť strom, ktorého sa možno dotkol aj on. Okolnosti nám umožnili všetko si precítiť, premodliť, priblížiť sa novým spôsobom k nášmu milovanému svätcovi. Snažili sme sa vnímať to,  čo prežíval. Spievať „Da mihi animas“ malo zrazu nový náboj.

Vďačnosť je to, čo celú túto púť urobilo nezabudnuteľnou. Vďačnosť, pánu Bohu, že sme sa za don Boscom mohli vybrať a že nám sestra Pauli zorganizovala program, ktorý bol bohatý v každom ohľade. Vďačnosť za šoférov, ktorí nás bezpečne vozili a za kuchárov, ktorí nás nenechali hladných. Vďačnosť za tých, ktorí postrážili ostatných členov rodiny doma. Vďačnosť za to, že sme stretli veľa dobra, krásy a dúfame, že sme si vyprosili aj nejaké milosti do našej saleziánskej práce a do našich životov. Vďačnosť za otčenáš pri soche don Bosca s delegátom za saleziánsku rodinu don Playom, za stretnutie s Brunom Ferrerom, ktorý nám podpísal svoju knihu v slovenčine.

Posilu, ktorú sme  v Turíne načerpali  budeme radi posúvať ďalej a už teraz myslíme na mladých animátorov zo strediska, ktorí sa chystajú za don Boscom budúci rok a vyprosujeme im, aby ich púť bola taká milostivá ako tá naša.

Anna Belanová ASC

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje                     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

2.7.2022-7.7.2022

dátum

Turín

miesto

Mirka Holosova

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.