Ešte nikdy nás nebolo tak veľa

Ako to už býva, aj tento rok sa uskutočnil ďalší turnus „Oratka na špacírke“. Tento rok bol výber výletov veľmi zaujímavý a pestrý. Tohtoročná téma bola „Hľadáme pravý poklad ľudstva“ a v tomto duchu sme sa aj vydali na naše dobrodružstvo.

Prvý deň ,ktorý sa niesol v tematika vody sme mali v pláne vycestovať do neďalekého Brusna, kde sme mali pobudnúť. Na železniciach sa však vyskytla chyba  a tak sme sa po rýchlej zmene programu vydali do kúpeľov Sliač. Deň dopadol dobre i keď deti nakoniec zistili, že voda síce je veľmi dôležitá, ale nie je to pravý poklad.

V utorok sme navštívili hradby v Mýtnej. Cesta vlakom bola síce dlhá ale oplatila sa. Po celotáborovej hre v ktorej deti získavali poklad, sme sa opäť dozvedeli že ani peniaze pravým pokladom nie sú.

Po dvoch v celku náročných dňoch sme si šli spoločne oddýchnuť na radvanské lúky, kde sme spoločne spoznávali tradície a kultúru Radvanského jarmoku.

Štvrtok sa niesol v znamení prírodných bohatstiev a pri tejto príležitosti sme prišli na farmu Bukovina pri Bzenici. Čas v prírode a pri zvieratách sme si užili a tešili sme sa na vyvrcholenie nášho programu v piatok.

Posledný deň sme spoločne strávili na sásovských lúkach. Chvíľu sme sa zahrali, zatancovali a nakoniec sme sa dozvedeli, že pravým pokladom ľudstva sú dobrí priatelia.

Myslím si, že sa nám tohtoročná Špacírka podarila i napriek pár nepriaznivým faktorom a tešíme sa na ňu aj ďalší rok.

Jakub Obšajsnik

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje                    IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.