Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok – 31. 7. 2022

  1. Ďakujeme vám za modlitby počas duchovných cvičení pobirmovancov a Národného stretnutie mládeže. Tento týždeň nás čaká hrebeňovka a hokejbalový kemp, za ktoré vás prosíme, aby ste sa naďalej modlili.
  2. V utorok 2. augusta je možnosť získať vo všetkých farských kostoloch úlné odpustky „Porciunkuly“. Okrem bežných podmienok je potrebná zbožná návšteva kostola s modlitbou Otčenáš a Verím Boha.
  3. Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, ktorý je zároveň dňom za nové duchovné povolania.
  4. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme vás k sviatosti zmierenia aj cez týždeň, aby v piatok mohli ísť na spoveď tí, čo nemôžu cez týždeň.
  5. O týždeň v nedeľu bude zbierka na energie.
  6. Ako viete, tak po troch rokoch odchádza z našej komunity na štúdia do Talianska aj spolubrat Lukáš Závodník. Ak sa s ním chcete rozlúčiť, tak farská rozlúčka s ním bude v nedeľu 14. augusta na večernej sv. omši a po nej.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Máriu VIanneya, kňaza.
V sobotu je sviatok Premenenia Pána.
Budúca nedeľa je devätnásta nedeľa v cezročnom období.