Farské oznamy na 8. Veľkonočnú nedeľu – 5.6.2022

  1. Dnes je zbierka na energie. Ďakujeme za vaše milodary.
  2. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka, 6. júna, sa znova modlíme modlitbu Anjel Pána.
  3. Veriaci, ktorý sa počas dnešnej slávnosti Zoslania Ducha Sv. zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  4. V pondelok je Svätodušný pondelok. Z tohto dôvodu bude sv. omša o 18:30.
  5. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí veľkodušne venovali svoj čas príprave slávností birmovania a prvého sv. prijímania.
  6. Zbierka na katolícke masmédiá z minulej nedele bola vo výške 450€. Ďakujeme za vašu štedrosť.
  7. V pondelok bude sv. omša o 18:30 ako súčasť modlitby deviatnika k Duchu Svätému.
  8. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V sobotu je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
Budúca nedeľa je jedenástou nedeľou v cezročnom období- Nedeľa Najsvätejšej Trojice.