Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 26.6.2022

  1. V stredu júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 hod. a večer o 17:00 hod. a 18:30 hod.
  2. Upozorňujeme vás na zmeny v bohoslužobnom poriadku počas letných prázdnin, v júli a auguste, ktoré začínajú od 1.7., čiže od piatku.  V našom kostole cez týždeň budú len večerné sv. omše o 18:30 hod. a nebudú ranné sv. omše o 7:00 hod. V nedeľu nebudú sv. omše o 11:45 hod.
  3. O týždeň v nedeľu sa na sv. omši o 10:30 poďakujeme za uplynulý školský rok spevom slávnostnej piesne Te Deum.
  4. Dnes je zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  5. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  6. Ďakujeme dvom brigádnikom, ktorý sa obetovali a v celom kostole obnovili náter na oknách a dverách. Je ešte potrebné obnoviť náter vo svätyni, aspoň zvonku. Je to výšková práca. Ak by ste vedeli o niekom, kto by nám v tomto vedel pomôcť, tak informujte pána farára.
  7. Chceme vás informovať, že rozlúčka s odchádzajúcimi saleziánmi Jožkom Špalekom a Petrom Jurčišinom-Kukľom bude v nedeľu 17. júla na večernej sv. omši. Dávame vám to vedieť v predstihu, aby ste si v prípade záujmu rezervovali tento večer.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.
V sobotu je sviatok Návštevy preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je štrnásta nedeľa v cezročnom období.