Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 19.6.2022

  1. O týždeň v sobotu organizujeme prvý ročník akcie s názvom “Dobrovoľná sobota pre Sásovú”. Pozývame všetkých, ktorí majú chuť spraviť niečo pre naše sídlisko. Akcia bude pozostávať
    z brigády v Jelšovom hájiku a súťaží a atrakcií pre deti a rodičov. Stretneme sa nad Jelšovým hájikom o 10:00. Akcia bude trvať do 16:00.
  2. O týždeň v nedeľu bude zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca.
  3. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek- komunita Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 24.6.-26.6.2022.
  4. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka  sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka.
Vo štvrtok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je trinásta nedeľa v cezročnom období.