Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 22.5.2022

  1. V utorok je slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov. Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu o 18:30.
  2. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú ráno o 7:00, o 17:00 a o 18:30.
  3. O týždeň v sobotu o 10:00 sa v našom kostole uskutoční slávnosť birmovania. Nácvik pre všetkých birmovancov bude v piatok po večernej sv. omši. Rodiny birmovancov a birmovní rodičia budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v piatok od 17:00 v kostole. Birmovancov zverujeme do vašich modlitieb.
  4. Od piatku 27. mája sa budeme modliť novénu k Duchu Svätému, aby sme dary Ducha Svätého správne využívali.
  5. Nasledujúce tri dni- pondelok, utorok a streda, sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň a obsahom sú prosby za úrodu.
  6. O týždeň je zbierka na katolícke masmédiá.
  7. V pondelok bude sv. omša o 18:30 ako súčasť prípravy na slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov.
  8. Chceme vás informovať o personálnych zmenách v komunite saleziánov. Z komunity bratov odchádzajú traja bratia. Jozef Špalek bude po novom pôsobiť v komunite v Trnave, Peter Jurčišin-Kukľa odchádza do komunity v Hodoch a Lukáš Závodník ide do Talianska do Turína, kde bude pokračovať v teologických štúdiách. Odchádzať budú postupne počas leta. Do komunity prídu traja nový bratia, ktorých vám postupne predstavíme. V komunite sestier nenastali žiadne zmeny.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4. Upratovať sa bude v pondelok o 16:00.

Liturgické oznamy

V utorok je slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov.
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná nedeľa.