Farské oznamy na 1. Veľkonočnú nedeľu – 17.4.2022

  1. Dnes na obed o 12:00 hod. je požehnanie Sv. Otca „urbi et orbi“.
  2. Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše sú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11:45 hod.
  3. Zajtra, na Veľkonočný pondelok vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 16:00 počas ktorej prijmeme do radov saleziánov spolupracovníkov dvanásť nových členov z našej farnosti. Zverujeme ich do vašich modlitieb.
  4. Na veľký piatok sme sa začali modliť deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorý sa budeme vždy modliť pred večernou sv. omšou.
  5. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
  6. Počas celého Veľkonočného obdobia sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“. Táto modlitba nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
  7. Dnes je Veľkonočná zbierka. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  8. V utorok o 19:00 vás pozývame na ďalšie online Rodičko, tentokrát na tému „Mama a dcéra“. Link nájdete na našej stránke.
  9. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov (kostolníčky, miništranti, speváci, organisti, upratujúci, aranžérky kvetov…).
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1. Upratovať sa bude v utorok o 16:00.

Liturgické oznamy

Celý týždeň slávime veľkonočnú oktávu.
Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho milosrdenstva.