Spoločne sa snažili zaostriť na Krista

Opäť sme raz mali možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach, ktoré sa tohto roku uskutočnili na chate pri Slavnici. Všetci sme sa na túto akciu už dlho tešili, keďže sme potrebovali načerpať duchovné sily. V stredu 20.4. sme sa teda vydali na cestu.

Ako už býva na našich duchovných cvičeniach zvykom prví deň bol oddychový. Táto voľnosť programu má za účel stíšenie sa. Je to veľmi dobrá a overená metóda dobrej prípravy na samotné cvičenia. Vo štvrtok večer dorazili už aj kuchári s kazateľom don Pavlom Dzivým a tak sme mohli vstúpiť do prvej prednášky. Téma týchto cvičení bola „Zaostriť na Krista“. A tak sa aj stalo. Počas prednášok sme mali možnosť dozvedieť sa mnoho nie len o Bohu, ale aj o mužskej spiritualite či o tom ako vplýva hriech na človeka. Mojou obľúbenou aktivitou boli nesporne chvíle po prednáškach čiže silencium. Výsostný čas, ktorý sme mali možnosť v tichu prežiť uprostred prebúdzajúcej sa jarnej prírody bol ideálnym priestorom na to stíšiť sa a načúvať Bohu.

Veľmi ďakujem Bohu, animátorom i kuchárom za tento krásne prežitý predĺžený víkend a neviem sa dočkať ďalších duchovných cvičení o rok.

Jakub Obšajsník

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.