Farské oznamy na 3. nedeľu v období cez rok – 23. 1. 2022

 1. Pravidlá pre sv. omše ostávajú ako boli ohlásené minulý týždeň. Jediná zmena je, že platnosť po prekonaní Covidu ostala v dĺžke 180 dní.
 2. Z dôvodu modlitby deviatnika k donovi Boscovi bude v pondelok sv. omša o 18:30.
 3. Na našich stránkach, facebooku, YouTube či instagrame nájdete rôzne formy deviatnikov k donovi Boscovi, či pre starších alebo pre mladších.
 4. Slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku dona Bosca bude v pondelok 31. januára.
 5. O týždeň v piatok o 17:00 bude stretnutie všetkých miništrantov zo Salezka. Pozvaní sú aj noví záujemcovia. Stretneme sa pred Salezkom.
 6. Najbližšiu sobotu 29. januára čaká našu farnosť veľká slávnosť. Na slávnostnej sv. omši o 15:00 dvanásť ašpirantov z našej farnosti zloží prísľuby a stanú sa oficiálnymi saleziánskymi spolupracovníkmi, čo je jedna zo zložiek saleziánskej rodiny, ktorú založil samotný don Bosco. Kvôli kapacitným obmedzeniam nie je možné, aby sa tejto sv. omše zúčastnili všetci, ktorí by chceli. omša je určená pre saleziánsku rodinu, mladých, animátorov a pozvaných hostí. Sv. omša bude vysielaná online na našom YouTube a všetkých ašpirantov zverujeme do vašich modlitieb.
 7. V nedeľu 30. januára pre vás chystáme zaujímavý online formát Don Bosco Show. O 18:00 si budete môcť na našom YouTube pozrieť moderovanú talkshow poprepájanú s videami zo starých Don Bosco Show. Chceme si takto spoločne zaspomínať na to, čo sme pri príležitosti dona Bosca v Salezku robili.
 8. Ďakujeme všetkým, ktorí nás v týchto časoch podporujú zasielaním milodarov na číslo účtu farnosti.
 9. Rozbehli sme prípravu dospelých na sviatosti ako je krst, 1. sv. prijímanie a birmovka. Ak má z dospelých niekto túžbu pristúpiť k týmto sviatostiam, nech sa hlási u pána farára.
 10. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunita Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 28.-30.1.2022.
 11. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3. Upratovať sa bude v pondelok o 16:00.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
V stredu je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.
V piatok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je štvrtá nedeľa v cezročnom období.