Farské oznamy na 2. vianočnú nedeľu – 2. 1. 2022

  1. Opatrenia pre náš kostol ostávajú ako do teraz. Viete si ich pozrieť na výveske alebo na našej stránke sbb.sk.
  2. Dnes po obede o 15:00 bude adorácia spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  3. Vo štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána. omše budú ako v nedeľu (aj sv. omša o 17:00). Online bude sv. omša o 9:00.
  4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci január. omše sú ráno o 7:00 a potom o 17:00 a 18:30. Povzbudzujeme vás k sviatosti zmierenia.
  5. O týždeň v nedeľu bude novoročná zbierka.
  6. Chceme vás informovať, že od 1. januára sa stáva záväzným pre používanie v slovenských diecézach nové slovenské vydanie Rímskeho misála. Väčšina zmien sa týka slov, ktoré hovorí kňaz, vrátane úpravy prekladu slov premenenia. Čo sa týka odpovedí ľudí, tak sa mení jedine zvolanie, ktoré ľud hovorí pri príprave obetných darov. Namiesto „Zvelebený Boh naveky“ sa odpovedá „Požehnaný Boh naveky“.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2. Upratovať sa bude v pondelok o 16:00.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána.
Budúca nedeľa je tretia nedeľa po narodení Pána (Krst Pána).